С тази анкета изследваме нагласите на местните жителиНаправената анкета показва, че всички хора оценяват синьото богатство на планетата. Приемат водата като всеобща връзка във вселената.Обичат я, пият я, използват я, но не винаги се сещат да я запазят чиста.
Ние приемаме водата като даденост, тъй като живеем в район, където тя е в изобилие и сме първите, които я използваме.

На първия въпрос анкетираните са отговорили предимно отрицателно като са по-склонни да смятат, че не се полагат достатъчно грижи за запазване на водата от замърсяване.

На втория въпрос анкетираните смятат, че трябва да се полагат всеобщи усилия за за запазване на чистотата на водите.

На третия въпрос по-голямата част от анкетираните определят питейната вода като вредна за здравето и съдържа вредни вещества.

На четвъртия въпрос всички единодушно смятат, че живота без вода би бил невъзможен.

На последния въпрос от анкетата запитаните се надяват, че в следващите години водата ще е в по-добро състояние и наистина ще се полагат грижи за нея.

Микробиологични изследвания 2009г.


Консумативи,лабораторни уреди и пособия за анализ:

pH-метър
микробюрети
мерителни колби
пипети
пазтвор на комплексон
буферни разтвори
индикатори
разтвори на вещества - MgSO4,CaCl2....

Как направихме анализът на водите? Извод от резултатите

За какво е необходим анализ на водата?

Анализът позволява да се преценят качествата на водата, да се удостовери нейната чистота и възможността тя да се използва за пиене, готвене, къпане, всекидневно използване за битова и санитарна техника.

Пробата трябва да бъде съпроводена със следните данни: място на вземане на пробата, вид на водата, дата на вземане на пробата.

Видове анализ на вода
- съкратен
- пълен химичен анализ
- определяне на отделни показатели на качеството на водата

Анализът на водата се прави по следните показатели:
- технологически показатели; в анализа се определя състава на водата (желязо, твърдост, перманганатна окисляемост и др.)
- токсикологически показатели; в анализа се определят в състава на водата - нитрати, фосфати, нитрити, алуминий и др.

Най-новите анализи, които нашият екип направи, са на природни води взети от изворите, които виждате на страницата ни. Ние изследваме токсикологическите показатели на водата.
Водите в зависимост от ползването им се разделят на три категории
- първа - води, които се ползват за питейни нужди в хранителната и други промишлености, изискващи вода от същото качество.
- втора - води, които се ползват за водопой на животни, културни нужди, рибовъдство, воден спорт и други.
- трета - води, които се ползват за напояване, за промишлеността и други нужди.

Река Осъм от изворите Бели Осъм и Черни Осъм до селата Бели Осъм и Черни Осъм е първа категория. От гр. Троян до вливането на река Дрипла след Ловеч до с. Александрово и от гр. Левски до устието е трета категория. В останалите участъци река Осъм е втора категория.След гр. Троян река Осъм е трета категория. Има отклонение по показателя нитритен азот, дължащо се на битовите води на гр. Троян. В сравнение с предишни години констатациите, че качеството на водите в река Осъм трайно се подобрява.

Винаги обаче ще бдим над река Осъм заради текстилните фабрики и отпадъчните води, които те изхвърлят в коритото на реката.

Екипът по проекта се надява все повече хора да се присъединяват към нас и заедно да се наслаждаваме на речното дъно, но то да бъде бистро и привеливо за водните обитатели.

Работата ни не спира дотук - изследванията ни, мониторинга и посланията ни към вас - жителите на Троянския Балкан ще продължават занапред.

Атлас - Динамика в изменението на химичния състав на водите по пътя им от "Царството на еделвайса" до Царството на Човека за 2008 г.
Атлас - Динамика в изменението на химичния състав на водите по пътя им от "Царството на еделвайса" до Царството на Човека от 2005 до 2007 г.
Днес и пред нас


В настоящия пети етап "ЕкОсъм+i" част от анализите на природна и питейна вода направихме в училищната ни лаборатория, а за стопроцентовата им прецизност получихме съдействието на "Actavis" - Троян. Компонентите, които изследвахме в състава на водите са нитрати, нитрити, алуминий, амониев йон, манган, хлоридни йони. Освен съсредоточаването ни върху изследванията на водите и мониторингът над р. Осъм, екипът ни продължи заниманията с екоработилницата, работата с деца и запознаването на троянски граждани с дейността ни и призоваването им да бъдат едни от нас.

Четвърти етапВ четвъртия етап "ЕкОсъм+" обогатихме изследователската ни дейност и поставихме началото на електронен атлас, който има за цел да информира обществото за състоянието на околната среда и водите в района. Развихме екоучилището ни и обновихме изданията на екоработилницата.

Трети етап

В етап "ЕкОсъм" създадохме екоработилници, в които децата подреждаха късовете от живата природа в приказни пана, докато техните родители разчитаха нашите послания към тях представени в презентация изготвена от нашия екип. Мобилни екипи от проектния ни състав организираха екоуроци в училища и детски градини. Чрез игри и състезания проправяме път на модерното мислене и на съвременния модел за устойчив живот и развитие.